Tổ hợp Nhà máy điện Long Sơn

 

Tổ hợp Nhà máy điện Long Sơn & các thiết bị đầu cuối LNG liên kết 4500MW - Dự án tại xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu.