Tổ hợp điện Dung Quất

 

Tổ hợp điện Dung Quất & các thiết bị đầu cuối LNG liên quan 3000MW