Tin Tức & Sự Kiện

Kỹ sư quản lý xây dựng

Kỹ sư quản lý xây dựng

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...
Kỹ sư quản lý hợp đồng

Kỹ sư quản lý hợp đồng

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...
Kỹ sư cơ điện, tự động hóa – Dự án Viên An, Cà Mau

Kỹ sư cơ điện, tự động hóa – Dự án Viên An, Cà Mau

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...
Kỹ sư An toàn lao động – Dự án Viên An, Cà Mau

Kỹ sư An toàn lao động – Dự án Viên An, Cà Mau

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...
Kế toán Dự án Viên An, Cà Mau

Kế toán Dự án Viên An, Cà Mau

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...