Nhà Máy Điện Khí Thiên Nhiên Hóa Lỏng

Tên dự án

Tỉnh

Công nghệ

Vị trí

DT

Nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)Quảng TrịTrên bờKhu kinh tế Đông Nam Á Quảng Trị thuộc xã Hải An và Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị69.5ha
Ngoài khơi

Khu cảng Mỹ Thủy thuộc xã Hải An và Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

101.50ha

 

phối cảnh dự án điện khí thiên nhiên hóa lỏng

tổ hợp điện khí thiên nhiên hóa lỏng 3D  mô hình nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng

bản đồ đường đi trong nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng