GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

17:02 - 08/02/2022

Mức lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Hà Nội

Thời gian bắt đầu: 08/02/2022

Thời gian kết thúc: 28/02/2022

 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp;
 • Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp;
 • Đánh giá hoạt động của Doanh nghiệp trên phương diện tài chính;
 • Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất;
 • Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh nghiệp;
 • Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý;
 • Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lời;
 • Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn;
 • Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của Phòng Kế toán trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn Công ty;
 • Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của các Đơn vị Sản xuất, Phòng Sản xuất và Phòng Kinh Doanh;
 • Tiếp thị trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn hoạt động đồng thời cam kết nguyên tắc đảm bảo CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM và hiệu quả cuối cùng;
 • Báo cáo Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại;
 • Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các phòng ban và sâu sát trong Công ty;
 • Kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;
 • Thực hiện các công việc Tổng Giám đốc yêu cầu.

 2. YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán;
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
 • Có kiến thức sâu rộng về luật doanh nghiệp, chứng khoán, tài chính;
 • Thành thạo tin học văn phòng;
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt;
 • Khả năng lãnh đạo, quản lý nhóm;
 • Chịu được áp lực công việc.

3. QUYỀN LỢI

 • Mức lương thỏa thuận;
 • Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty...
 • Phúc lợi: BHXH-YT-TN theo quy định, và nhiều chế độ đãi ngộ khác (du lịch, sinh nhật, hiếu hỉ, quà tết,...);