Dự án điện gió Ninh Thuận – Phước Dân

Vị trí

Xã Phước Hậu, Phước Dân, Phước Hữu,Phước Thái, huyện Ninh Phước

Diện tích

965 ha

Tốc độ gió

6.5 m/s

Công suất dự kiến

45 MW

TMĐT dự kiến

1,345 tỷ VNĐ

Ngày PPA dự kiến

04, 2020

Tình trạng

Đã có VB chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án (Số 17 trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã được BCT phê duyệt)