Tuyển Dụng

Nhân viên Hành chính dự toán Phòng Đầu tư

Nhân viên Hành chính dự toán Phòng Đầu tư

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...
Chuyên viên giải phóng mặt bằng (Bến Tre, Đăk Nông)

Chuyên viên giải phóng mặt bằng (Bến Tre, Đăk Nông)

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...
Kế toán thanh toán kiêm Hành chính Dự án Bến Tre

Kế toán thanh toán kiêm Hành chính Dự án Bến Tre

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...
Kế toán dự án

Kế toán dự án

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...