Tuyển Dụng

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Mảng Cho Thuê Căn Hộ

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Mảng Cho Thuê Căn Hộ

Công ty TNHH Tài Tâm chuyên cung cấp dịch vụ quản lý và đầu tư bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ tại Việt Nam cần tuyển dụng vị trí Nhân viên...
Tuyển Dụng Kỹ sư Giám sát thi công

Tuyển Dụng Kỹ sư Giám sát thi công

Công ty TNHH Tài Tâm chuyên cung cấp dịch vụ quản lý và đầu tư bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ tại Việt Nam cần tuyển dụng vị trí Giám đốc...
Tuyển dụng Kỹ sư kinh tế xây dựng

Tuyển dụng Kỹ sư kinh tế xây dựng

Công ty TNHH Tài Tâm chuyên cung cấp dịch vụ quản lý và đầu tư bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ tại Việt Nam cần tuyển dụng vị trí Kỹ sư...