Tuyển Dụng

Trưởng phòng/Phó phòng Công nghệ Thông tin

Trưởng phòng/Phó phòng Công nghệ Thông tin

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...
Giám đốc Phát triển/Đầu tư Dự án Bất động sản

Giám đốc Phát triển/Đầu tư Dự án Bất động sản

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...
Giám đốc Triển khai Dự án Năng lượng Điện gió (Điện khí, Điện mặt trời)

Giám đốc Triển khai Dự án Năng lượng Điện gió (Điện khí, Điện mặt trời)

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...
Nhân viên Kinh doanh cho Thuê Căn Hộ

Nhân viên Kinh doanh cho Thuê Căn Hộ

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...
Trưởng Phòng/Phó Phòng Marketing

Trưởng Phòng/Phó Phòng Marketing

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...