Tuyển Dụng

CV Giải phóng Mặt bằng (Bến tre, Đăk Nông, Quảng Trị)

CV Giải phóng Mặt bằng (Bến tre, Đăk Nông, Quảng Trị)

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...
Giám đốc Triển khai Dự án Năng lượng Điện gió (Điện khí, Điện mặt trời)

Giám đốc Triển khai Dự án Năng lượng Điện gió (Điện khí, Điện mặt trời)

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...
Nhân viên Kinh doanh cho Thuê Căn Hộ

Nhân viên Kinh doanh cho Thuê Căn Hộ

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...