Tuyển dụng

Hiển thị

16:03 - 02/06/2023

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CĂN HỘ

Tài tâm Group đang tìm kiếm 01 Nhân viên Kỹ thuật (điện lạnh) làm việc tại 72 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Xem chi tiết

15:33 - 02/06/2023

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Tài tâm Group đang tìm kiếm Chuyên viên Đào tạo và Truyền thông Nội bộ để giúp Giám đốc Ban trong việc: thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ đối với...

Xem chi tiết

15:08 - 15/05/2023

CHUYÊN VIÊN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DA BẾN TRE

Tài Tâm Group đang tìm kiếm 01 Chuyên viên Giải phóng mặt bằng Dự án Bến Tre thực hiện các công việc đo đạc địa hình, địa chính của Dự án và chủ trì...

Xem chi tiết

12:05 - 28/04/2023

CHUYÊN GIA QUẢN LÝ GIÁ VÀ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG...

Tài Tâm Group đang tìm kiếm 01 Chuyên gia quản lý giá và đàm phán hợp đồng thương mại để giúp Ban Tổng Giám đốc trong việc: Quản lý giá và đàm phán hợp...

Xem chi tiết

14:30 - 21/04/2023

Trưởng phòng Tài chính & Xúc tiến Đầu tư (M&A)

Tài Tâm Group đang tìm kiếm 01 Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư (M&A) để giúp Ban Tổng Giám đốc trong việc lên kế hoạch, triển khai, thu xếp nguồn vốn vay cho...

Xem chi tiết

17:48 - 03/10/2022

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO VÀ GẮN KẾT NỘI BỘ

Tài tâm Group đang tìm kiếm Chuyên viên Đào tạo và Truyền thông Nội bộ để giúp Ban Giám đốc trong việc: Chịu trách nhiệm về hoạt động đào tạo của Công...

Xem chi tiết