Tuyển dụng

Hiển thị

11:41 - 20/09/2023

THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tập đoàn Tài Tâm đang tìm kiếm 01 Thư ký Tổng Giám đốc.

Xem chi tiết

14:59 - 22/08/2023

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

Tập đoàn Tài Tâm đang tìm kiếm 01 Thẩm định viên về giá

Xem chi tiết

15:33 - 02/06/2023

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Tài tâm Group đang tìm kiếm Chuyên viên Đào tạo và Truyền thông Nội bộ để giúp Giám đốc Ban trong việc: thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ đối với...

Xem chi tiết

17:48 - 03/10/2022

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO VÀ GẮN KẾT NỘI BỘ

Tài tâm Group đang tìm kiếm Chuyên viên Đào tạo và Truyền thông Nội bộ để giúp Ban Giám đốc trong việc: Chịu trách nhiệm về hoạt động đào tạo của Công...

Xem chi tiết

13:30 - 07/09/2022

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ VĂN PHÒNG

Tài tâm Group đang tìm kiếm 01 Chuyên viên Kinh doanh cho thuê nhà ở và văn phòng để giúp Giám đốc Kinh doanh trong việc mở rộng mạng lưới quan hệ khách...

Xem chi tiết