Tuyển dụng

Hiển thị

11:47 - 03/07/2024

CỘNG TÁC VIÊN VĂN THƯ LƯU TRỮ

TẬP ĐOÀN TÀI TÂM TUYỂN DỤNG 02 CỘNG TÁC VIÊN VĂN THƯ LƯU TRỮ ĐỂ GIÚP BỘ PHẬN VĂN THƯ LƯU TRỮ TRONG VIỆC CHỈNH LÝ HỒ SƠ TÀI LIỆU CỦA TẬP ĐOÀN.

Xem chi tiết

11:42 - 03/07/2024

GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT

TẬP ĐOÀN TÀI TÂM TUYỂN DỤNG 01 GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT CÓ KINH NGHIỆM MẢNG KIỂM TOÁN, KIỂM SOÁT RỦI RO VÀ TUÂN THỦ ĐỂ GIÚP BAN TỔNG GIÁM ĐỐC. ƯU TIÊN...

Xem chi tiết

11:29 - 03/07/2024

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

TẬP ĐOÀN TÀI TÂM TÌM KIẾM 01 CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ CÓ TỪ 05 NĂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC ĐỂ PHỤ GIÚP GIÁM ĐỐC BAN PHÁP CHẾ TRONG CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN...

Xem chi tiết

11:42 - 26/06/2024

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BĐS TẠI BẮC GIANG

Tập đoàn Tài Tâm tuyển dụng 01 Chuyên viên Phát triển Dự án BĐS làm việc tại Bắc Giang

Xem chi tiết

15:56 - 14/03/2024

CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ (TIẾNG TRUNG)

Tập đoàn Tài Tâm đang tìm kiếm 01 Chuyên viên Mua hàng vật tư thiết bị, thông thạo tiếng Anh để giúp Giám đốc trong các hoạt động mua sắm, thanh lý vật tư...

Xem chi tiết