Tuyển dụng

Hiển thị

16:44 - 10/11/2022

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Tài tâm Group đang tìm kiếm Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ hỗ trợ cho Tổng giám đốc Tập đoàn trong việc kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động sản xuất,...

Xem chi tiết

17:18 - 07/09/2022

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Tài tâm Group đang tìm kiếm Giám đốc Phát triển Dự án để giúp Ban lãnh đạo trong việc: Tìm kiếm, khai thác các dự án Bất động sản, năng lượng tái...

Xem chi tiết

13:49 - 07/09/2022

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI HÀ NỘI

Tài tâm Group đang tìm kiếm 01 Kế toán Tổng hợp để giúp Kế toán Trưởng trong việc: Kiểm soát hạch toán của Kế toán viên và lập các báo cáo Kế toán khi...

Xem chi tiết

13:30 - 07/09/2022

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ VĂN PHÒNG

Tài tâm Group đang tìm kiếm 01 Chuyên viên Kinh doanh cho thuê nhà ở và văn phòng để giúp Giám đốc Kinh doanh trong việc mở rộng mạng lưới quan hệ khách...

Xem chi tiết

17:07 - 22/12/2021

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Tài tâm Group đang tìm kiếm 01 Chuyên viên Phát triển dự án BĐS để giúp Giám đốc Ban Đầu tư Dự án trong việc: Cập nhật diễn biến thị trường Bất...

Xem chi tiết