Trợ lý Tổng Giám Đốc

Trợ lý Tổng Giám Đốc

Trợ lý Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...