Toà nhà Lake View 72 Xuân Diệu

Thông tin dự án

Tên dự án: Toà nhà Lake View Building

Vị trí: 72 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN