LỄ KÝ HỢP ĐỒNG TÀI TÂM VÀ TẬP ĐOÀN MPK – HÀN QUỐC

LỄ KÝ HỢP ĐỒNG TÀI TÂM VÀ TẬP ĐOÀN MPK – HÀN QUỐC

MPK là tập đoàn f&b của HQ, chủ sở hữu thương hiệu Mr. Pizza. Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Tài Tâm đã ký HĐ mua lại master franchise Mr. Pizza trên toàn lãnh thổ VN.
Vào khoảng tháng 9 năm 2016, Tài Tâm sẽ khai trương cửa hàng Mr. Pizza đầu tiên tại Hà Nội.