Nhân viên Kinh doanh cho Thuê Căn Hộ

Nhân viên Kinh doanh cho Thuê Căn Hộ

Nhân viên Kinh doanh cho Thuê Căn Hộ

Công ty TNHH Tài Tâm Phát triển các dự án hạ tầng, Đầu tư BĐS bao gồm: Nhà ở, Trung tâm thương mại, Văn phòng, Đại lý bán lẻ, Khu công nghiệp, Khách sạn & Resorts,...