Lĩnh vực phát triển và cho thuê bất động sản của Tài Tâm gồm:

  • Dịch vụ thông tin, tiếp thị thị trường bất động sản
  • Dịch vụ mua bán, cho thuê nhà ở, văn phòng, diện tích thương mại
  • Dịch vụ khai thác và quản lý tòa nhà
  • Môi giới các dự án bất động sản
2021
Phát triển và cho thuê bất động sản

Lĩnh vực hoạt động chiến lược và quan trọng nhất của Tài Tâm