Linh vực năng lượng tái tạo:

  • Điện mặt trời
  • Điện khí
  • Điện gió
2021
Năng lượng tái tạo

Tài tâm là đơn vị tiên phong mang lại nguồn năng lượng xanh cho quốc gia