Công ty TNHH Tài Tâm luôn chào đón các ứng viên có năng lực chuyên môn cao và muốn làm việc cho công ty. Nếu bạn muốn nhận được thông tin về cơ hội nghề nghiệp từ công ty, xin mời kích vào đây để tải bản hồ sơ mẫu. Sau khi điền xong thông tin vào hồ sơ mẫu, hãy gửi lại cho chúng tôi theo form bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ khi có cơ hội. 

Online support

Ms Nguyễn Thu Giang (HR dept.)

email  giangnt@taitam.com.vn
phone +84 4 22205888 (ext 117)
Note: All the information posted in the website is only for reference and may be out of date.