danh mục tuyển dụng

Hiển thị

15:40 - 29/09/2022

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN BĐS TẠI HÀ NỘI

Tài tâm Group đang tìm kiếm Trưởng phòng Quản lý Dự án BĐS tại Hà Nội để giúp Ban Giám đốc trong việc: Quản lý, lập kế hoạch và triển khai các công...

Xem chi tiết

15:15 - 29/09/2022

CHUYÊN VIÊN M&A

Tài tâm Group đang tìm kiếm Chuyên viên M&A để giúp Trưởng bộ phận trong việc: Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, nguồn hàng Bất động sản & Tổng hợp và...

Xem chi tiết

17:18 - 07/09/2022

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Tài tâm Group đang tìm kiếm Giám đốc Phát triển Dự án để giúp Ban lãnh đạo trong việc: Tìm kiếm, khai thác các dự án Bất động sản, năng lượng tái...

Xem chi tiết

13:49 - 07/09/2022

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI HÀ NỘI

Tài tâm Group đang tìm kiếm 01 Kế toán Tổng hợp để giúp Kế toán Trưởng trong việc: Kiểm soát hạch toán của Kế toán viên và lập các báo cáo Kế toán khi...

Xem chi tiết

13:30 - 07/09/2022

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ VĂN PHÒNG

Tài tâm Group đang tìm kiếm 01 Chuyên viên Kinh doanh cho thuê nhà ở và văn phòng để giúp Giám đốc Kinh doanh trong việc mở rộng mạng lưới quan hệ khách...

Xem chi tiết